Uchwała nr LIV/606/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-11-17
Data ogłoszenia: 2005-12-13
Wejście w życie: 2005-12-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 81, Pozycja: 2688

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści