Uchwała nr LII/576/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r. w sprawie programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2006.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-10-20
Wejście w życie: 2005-10-20
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści