Uchwała nr X/96/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wyodrębnionego w budżecie miasta Opola oraz sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-04-19
Data ogłoszenia: 2007-05-24
Wejście w życie: 2007-06-08
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 37, Pozycja: 1412

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści