Uchwała nr IX/89/07 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie Projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-02-22
Wejście w życie: 2007-02-22
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści