Uchwała nr XII/98/03 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, w domach studenckich, Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-04-24
Wejście w życie: 2003-04-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr PN. III-MK-0911-1-85/2003 z dnia 26 maja 2003 r. stwierdzające nieważniość paragrafu 4 uchwały. Rada nie odwołała się.

Dziennik zmian treści