Uchwała nr XII/83/03 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i określenia stawek umownych oprocentowania rat.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-04-24
Data ogłoszenia: 2003-05-16
Data uchylenia: 2003-11-20
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 35, Pozycja: 818

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści