Uchwała nr XI/78/03 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-03-27
Wejście w życie: 2003-03-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr PN.III-MK-0911-1-47/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. stwierdzające nieważność uchwały. Rada wniosła skargę do NSA na rozstrzygnięcie uchwały Nr XIII/115/03 z 29 maja 2003 r.NSA wyrokiem o sygnaturze akt II SA/Wr1236/03 z 19 listopada 2003 r. uznał skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Dziennik zmian treści