Uchwała nr VI/45/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-01-30
Wejście w życie: 2003-01-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego N.III-AB-0911-1-26/2003 z dnia 7 marca 2003 r.stwierdzające nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa. Wyrok NSA sygnatura akt II SA/Wr 754/03 z dnia 19 wrzesnia 2003 r. oddalający skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.

Dziennik zmian treści