Uchwała nr XLVII/486/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym w związku z powierzeniem lub pełnieniem w szkole stanowisk kierowniczych obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-05-19
Data ogłoszenia: 2005-07-04
Wejście w życie: 2005-07-19
Z mocą obowiązującą od: 2005-09-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 44, Pozycja: 1401

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści