Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1996-02-01
Data ogłoszenia: 1996-02-19
Wejście w życie: 1996-02-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 1996, Numer: 3, Pozycja: 16

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dziennik zmian treści