Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1990-09-15
Wejście w życie: 1990-10-04
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała weszła w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opolu.

Dziennik zmian treści