Uchwała nr XLI/426/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-12-29
Data ogłoszenia: 2005-01-28
Wejście w życie: 2005-02-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 5, Pozycja: 138

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści