Uchwała nr XXXIX/406/04 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnionego w budżecie miasta Opola oraz sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-12-09
Data ogłoszenia: 2005-01-19
Wejście w życie: 2005-02-03
Data uchylenia: 2007-04-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 3, Pozycja: 81

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści