Uchwała nr XXXIX/401/04 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-12-09
Data ogłoszenia: 2005-01-19
Wejście w życie: 2005-02-03
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 3, Pozycja: 80

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści