Uchwała nr LXIII/751/02 Rady Miasta Opola z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz regulaminu sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-07-25
Data ogłoszenia: 2002-08-21
Wejście w życie: 2002-09-05
Data uchylenia: 2005-02-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 84, Pozycja: 1149

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści