Uchwała nr NR LXIII/749/02 Rady Miasta Opola z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-07-25
Data ogłoszenia: 2002-08-08
Wejście w życie: 2002-08-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 81, Pozycja: 1100

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści