Uchwała nr LXI/726/02 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-05-23
Data ogłoszenia: 2002-06-28
Wejście w życie: 2002-07-13
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 58, Pozycja: 805

Dziennik zmian treści