Uchwała nr LXI/725/02 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2002 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych w mieście Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-05-23
Wejście w życie: 2002-05-23
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści