Uchwała nr LXI/720/02 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2002 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-05-23
Data ogłoszenia: 2002-09-04
Wejście w życie: 2002-09-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 90, Pozycja: 1231

Dziennik zmian treści