Uchwała nr XXVI/221/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-02-26
Data ogłoszenia: 2002-04-09
Wejście w życie: 2004-04-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2004, Numer: 23, Pozycja: 674

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 5 marca 2004 r.

Dziennik zmian treści