Uchwała nr LIX/710/02 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2002 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-04-25
Data ogłoszenia: 2002-08-01
Wejście w życie: 2002-08-16
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 78, Pozycja: 1058

Dziennik zmian treści