Uchwała nr LVIII/708/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie realizacji prawa pierwokupu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-03-21
Wejście w życie: 2002-03-21
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści