Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-03-29
Data ogłoszenia: 2012-05-14
Wejście w życie: 2012-05-29
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 687

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Dziennik zmian treści