Uchwała nr LVII/693/02 Rady Miasta Opola z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2002 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-03-07
Data ogłoszenia: 2002-05-17
Wejście w życie: 2002-06-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 42, Pozycja: 590

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści