Uchwała nr LVI/688/02 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie realizacji prawa pierwokupu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-02-28
Wejście w życie: 2002-02-28
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści