Uchwała nr LV/663/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-01-24
Data ogłoszenia: 2002-02-21
Wejście w życie: 2002-03-08
Data uchylenia: 2002-12-27
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 12, Pozycja: 222

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści