Uchwała nr LV/655/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-01-24
Wejście w życie: 2002-01-24
Data uchylenia: 2007-12-28
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści