Uchwała nr XXIII/353/00 Rady Miasta Opola z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-04-27
Wejście w życie: 2000-04-27
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści