Uchwała nr LXVI/776/02 Rady Miasta Opola z dnia 10 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-10-10
Data ogłoszenia: 2002-11-07
Wejście w życie: 2002-11-22
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 113, Pozycja: 1459

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści