Uchwała nr LVIII/665/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-01-26
Data ogłoszenia: 2006-02-17
Wejście w życie: 2006-03-04
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 13, Pozycja: 415

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści