Uchwała nr LXIV/727/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-05-25
Wejście w życie: 2006-05-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Podlega ogłosze-niu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 1 czerwca 2006 r.

Dziennik zmian treści