Uchwała nr XXXIV/528/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019".

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-11-29
Wejście w życie: 2012-11-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści