Uchwała nr XXI/307/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-12-29
Wejście w życie: 2011-12-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 11 stycznia 2012 r.

Dziennik zmian treści