Uchwała nr XXI/306/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miastaOpola w 2012 roku.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-12-29
Data ogłoszenia: 2012-02-17
Wejście w życie: 2012-03-03
Data wygaśnięcia: 2012-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 257

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści