Uchwała nr LIX/611/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-11-26
Wejście w życie: 2009-11-26
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści