Uchwała nr XX/304/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-12-16
Wejście w życie: 2011-12-16
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 28 grudnia 2011 r.

Dziennik zmian treści