Uchwała nr XX/300/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomościustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-12-16
Data ogłoszenia: 2012-02-15
Wejście w życie: 2012-03-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 241

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści