Uchwała nr XIX/291/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Nowa Wieś Królewska.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-11-24
Data ogłoszenia: 2012-01-16
Wejście w życie: 2012-01-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 91

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści