Uchwała nr XIX/283/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźnikówz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest MiastoOpole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-11-24
Data ogłoszenia: 2012-01-12
Wejście w życie: 2012-01-27
Z mocą obowiązującą od: 2012-01-01
Data uchylenia: 2017-06-13
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 77

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wyrok WSA w Opolu sygn. akt II SA/Op 37/17 z dnia 30 marca 2017 r. stwierdzający nieważność uchwały w całości

Dziennik zmian treści