Uchwała nr XIX/272/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Prószków i Tarnów Opolski.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-11-24
Wejście w życie: 2011-11-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści