Uchwała nr XXII/344/00 Rady Miasta Opola z dnia 23 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-03-23
Wejście w życie: 2000-03-23
Przynależność do zbiorów:
Uwagi

ogłoszona 30.03.2000 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta; ogłoszona w Opolskim Tygod-niku Reklamowym „Sufler” Nr 16 z dnia 21 kwietnia 2000 r.

Dziennik zmian treści