Uchwała nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-01-30
Data ogłoszenia: 2003-10-02
Wejście w życie: 2003-10-17
Data uchylenia: 2003-12-10
Data wygaśnięcia: 2004-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 13, Pozycja: 351

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 10.02.2003 r.

Dziennik zmian treści