Uchwała nr XXI/189/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-12-10
Data ogłoszenia: 2003-12-19
Wejście w życie: 2004-01-03
Z mocą obowiązującą od: 2004-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 105, Pozycja: 2147

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 15 grudnia 2003 r.

Dziennik zmian treści