Uchwała nr III/7/06 Rady Miasta Opola z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-12-07
Data ogłoszenia: 2006-12-14
Wejście w życie: 2006-12-29
Z mocą obowiązującą od: 2007-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 90, Pozycja: 2644

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 12 grudnia 2006 r.

Dziennik zmian treści