Uchwała nr LX/375/94 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1994-04-21
Wejście w życie: 1994-04-21
Data uchylenia: 1998-06-17
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Dziennik zmian treści