Uchwała nr XLI/408/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-11-27
Data ogłoszenia: 2008-12-11
Wejście w życie: 2008-12-26
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 97, Pozycja: 2278

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści