Uchwała nr LXXII/780/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-09-30
Data ogłoszenia: 2010-12-15
Wejście w życie: 2010-12-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 148, Pozycja: 1756

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści