Uchwała nr XVI/237/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola”.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-10-20
Data ogłoszenia: 2012-02-28
Wejście w życie: 2012-03-14
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 311

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wojewoda Opolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na tę uchwałę pismem NK.III.4131.6.7.2012.KN z dnia 28.02.2012r. (za pośrednictwem Miasta Opola). Wyrok WSA w Opolu Sygn. akt II SA/Op133/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. stwierdzający nieważność § 1 ust. 4 i 5 uchwały oraz § 5 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do tejże uchwały.

Dziennik zmian treści