Uchwała nr LXXII/773/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-09-30
Wejście w życie: 2011-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści