Uchwała nr XVI/231/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-10-20
Wejście w życie: 2011-10-20
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 3 lipca 2011 r.

Dziennik zmian treści